Hoe werkt Check In At Work?

De CheckInAtWork.net dienst is beschikbaar voor alle bouwbedrijven, aannemer of onderaannemer. Het is zeer eenvoudig om in gebruik te nemen.

U heeft verschillende werven…

U bent geen EMIXIS-klant?
Het begint bij het aanschaffen van een van onze oplossingen zoals bijvoorbeeld: ritregistratie en badging in de voertuigen, een mobiele tikklok op de werf of laat uw sitemanager(s) werken met onze mobiele applicatie. Nu bent u klaar om de aanwezigheidsregistratie van zowel personeel als uw onderaannemers aan te geven.

U bent EMIXIS-klant?
Vraag vandaag nog de activatie van de CheckInAtWork.net service aan. Schaf een CheckInAtWork.net tikklok aan, zo kunt u aan tijdregistratie doen via uw getracede voertuigen of activeer de optie aidoo mobile om de aanwezigheidsregistratie via uw werfplanning of op uw smartphone uit te voeren. De tijdregistratie van de onderaannemers gebeurt met hun Construbadge of Lisabadge via de CheckInAtWork tikklok.

U bent onderaannemer…

Als u op een werf werkt die over een CheckInAtWork tikklok beschikt, dan volstaat het u te registreren bij EMIXIS, de door uw personeel gebruikte badges te registreren, en u bent klaar!

Als de werf niet over een CheckInAtWork tikklok beschikt, vraag dan dat er één geïnstalleerd wordt. Dit zal eenvoudiger zijn. Of installeer er zelf één. De tikklok is autonoom, zowel op gebied van energievoorziening als communicatie. Ze hoeft geen aansluitingen en kan in uw wagen herladen worden op de sigarettenaansteker.

De CheckInAtWork tikklok van Emixis

Compatibel met de Sociale Zekerheid (RSZ) & CheckInAtWork

Construbadge, Lisabadge en Mifare

De mobiele tikklok van Emixis is een onmisbare tool als het gaat om aanwezigheidsregistratie van uw werknemers en onderaannemers voor CheckInAtWork, om zelfstandig de tijdregistratie van uw personeel uit te voeren maar ook om automatisch een inventaris op te maken van de werktuigen en uitrustingen aanwezig op uw werf.

Om de visibiliteit van de activiteit van uw werven te verhogen bieden wij een innoverende oplossing aan diezo goed als uw rechterhand op de werf wordt.

  • Papierloos beheer van uw werven en vereenvoudiging van uw administratie
  • Automatisch inlezen van gegevens op de Construbadge en Lisabadge
  • Aanwezigheid van uw personeel en arbeiders in real-time opvolgen op de werven
  • Automatische inventaris van uw werkmaterieel en uitrustingen (op de werf)
  • Raadpleeg meteen de badging-rapporten per persoon en per werksite
Emixis tikklok op de werf werfpersoneel badging op de werf
Brochure CheckInAtWork.net

De overige opties…

De registratie van de aanwezigheden op de werf en het versturen van de gegevens naar de RSZ kan ook gerealiseerd worden door de andere EMIXIS-modules die gevalideerd zijn door de bouwsector, via één van de volgende oplossingen: Securysat, Mobile Token of Aidoo Mobile.

Vlootbeheer

Tijdregistratie in een getrackt voertuig. Berekening van de mobiliteitspremies, CO2-taks, berekening van werktijden op de werf, opvolging van de voertuigen en de motoren, en verzending van de gegevens naar de CheckInAtWork dienst van de RSZ.

Vlootbeheer

Tijdregistratie in een getrackt voertuig. Berekening van de mobiliteitspremies, CO2-taks, berekening van werktijden op de werf, opvolging van de voertuigen en de motoren, en verzending van de gegevens naar de CheckInAtWork dienst van de RSZ.

Werfplanning software

Programma voor werfplanningbeheer. De planning van het werfpersoneel wordt automatisch verzonden naar de CheckInAtWork dienst van de RSZ.

Mobiele Applicatie

Mobiele applicatie voor de werfleider. Registeren van aanwezigheden / afwezigheden van het personeel en automatische verzending naar de CheckInAtWork dienst van de RSZ.

Hoe werkt de werftikklok?

De positie van de tikklok wordt automatisch berekend dankzij de GPS-positionering (satellieten).

De gebruiker identificeert zichzelf telkens wanneer hij het werk start en beëindigt door middel van een badge (Construbadge, Lisabadge, Mifare, ViasatConnect-badge).
De tikklok verzendt deze informatie automatisch naar het Securysat-platform via het GPRS-netwerk.

Werking tikklok op de werf met applicatie badging op de werf tijdregistratie van werfpersoneel

De tikklok werf : gebruikersinterface

De werking van de CheckInAtWork tikklok voor werven

Tikklok werf gebruikersinterface badgen op de werf checkinatwork

Mobi-LED: tijdregistratie door te badgen in de voertuigen

 Compatibel met de Sociale Zekerheid (RSZ) & CheckInAtWork
Leest Construbadge, Lisabadge en de Mifare badge