Check In And Out At Work in de schoonmaaksector (CIAO)

Geautomatiseerde aanwezigheidsrapportage voor professionele schoonmaak.

CheckinatWork CheckInAndOutatWork CIAO le secteur du nettoyage automatisation à jour legal nettoyage professionnel travailleurs authentification système enregistrement

Juridische context

Het Belgische wetgevende landschap op het gebied van professionele schoonmaak heeft grote veranderingen ondergaan sinds de inwerkingtreding van een nieuwe wet op 1 januari 2024. Deze regelgeving heeft een directe impact op werknemers, werkgevers, aannemers en onderaannemers die actief zijn in de schoonmaaksector en is specifiek van toepassing op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgevoerd, zoals gebouwen, kantoren en gelijkaardige sites.

Wat moet worden geregistreerd? Voor wie?

De overheid eist dat alle personen die op een werkplaats aanwezig zijn, geregistreerd worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), ongeacht hun statuut of plaats van herkomst.
De volgende gegevens worden naar de RSZ gestuurd:

  • de identificatiegegevens van de physieke persoon (naam, voornaam, nationaal registratienummer, enz.)
  • in voorkomend geval, het adres of de geografische beschrijving van de plaats van tewerkstelling
  • de hoedanigheid waarin een physieke persoon op de werkplek aanwezig is
  • de identificatiegegevens van de werkgever, wanneer de physieke persoon een werknemer is
  • wanneer de betrokkene een zelfstandige is, de identificatiegegevens van de physieke of rechtspersoon voor wie de diensten worden verricht
  • Aankomst en vertrek van de werkplek en rustpauzes

Ik wil graag meer informatie

Wat zijn de voordelen van een registratiesysteem?

Dit registratieproces, CheckInAndOutAtWork genoemd, heeft een aantal voordelen:

 • Voor de aannemer:
  • Hij hoeft niet elk van zijn werknemers zelf te registreren. Ze doen het zelf met behulp van een van de beschikbare technologieën
  • Ze hebben een beter zicht op het aantal werknemers dat op elke werf tewerkgesteld is en ontvangen dagelijks een overzicht van de aanwezigheidsmeldingen.
  • Ze worden op de hoogte gebracht van eventuele fouten dankzij rapporten die hen in realtime worden toegestuurd.
 • Voor de werknemer:
  • Ze kunnen hun aanwezigheid op een werf melden door hun persoonlijke badge (Construbadge of Lisabadge) te tonen op een mobiele prikklok of in hun voertuig, of door hun smartphone te gebruiken om zich te registreren via de Vector-applicatie.
  • Er is geen specifieke investering nodig