Construbadge – ideaal voor CheckInAtWork!

De CheckInAtWork.net dienst en de CheckInAtWork tikklok zijn verenigbaar met de Construbadge.

Wie krijgt de Construbadge ?

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. De ConstruBadge moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven in België.

De sociale partners van de Belgische bouwsector willen de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de sector. Eén van de elementen in hun actieplan is de ‘ConstruBadge’.

Het fonds voor bestaanszekerheid werd belast met de uitgifte van deze badge die enkel wordt opgemaakt op basis van officiële gegevens binnen de Sociale Zekerheid (Dimona/dmfA/Limosa). Zij verzenden de ConstruBadge rechtstreeks naar het thuisadres van de arbeiders van Belgische bouwbedrijven en van de uitzendkrachten die door erkende interimkantoren worden tewerkgesteld in de bouw.

Ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België ontvangen een ConstruBadge. Deze wordt na betaling van de kostprijs verzonden naar het adres in België dat door de buitenlandse werkgever wordt meegedeeld.

Werknemers die in het bedrijf ingeschreven zijn als bediende krijgen geen Construbadge.

Wat staat vermeld op de Construbadge?

Op de Construbadge staat:

1 Naam werkgever
2 Naam arbeider
3 Identificacienummer arbeider
4 Identificatienummer werkgever
5 Kaartnummer
6 Barcode
7 Foto arbeider
8 Geldigheidsperiode badge