CheckInAtWork in de bouwsector (CAW)

Aanwezigheidsregistratie op de werf en RSZ-koppeling

De Belgische staat heeft sinds 1 april 2014 de verplichte registratie van de aanwezigheid op werven ingesteld voor bouwwerken vanaf 500.000 euro excl. BTW. Deze registratie moet de dag zelf gebeuren, bij de Sociale Zekerheid (RSZ). Het objectief is dubbel: waken over veiligheid en gezondheid op de werf, en strijden tegen zwartwerk en sociale fraude in het algemeen. Raadpleeg de details van de wet voor meer informatie.

Om de registratie van de dagelijkse aanwezigheid te vereenvoudigen, heeft de RSZ de dienst CheckInAtWork ontwikkeld, een gekruiste database van het personeel (Personeel, Limosa), verklaringen van werven en werkdagen (Dimona-verklaring), en een verklaringsdienst via Internet.

De dienst CheckInAtWork.net

De dienst CheckInAtWork.net, gevalideerd door de RSZ, en ontwikkeld in samenwerking met bouwbedrijven en de Confederatie Bouw, vereenvoudigt uw leven!

Het principe van CheckInAtWork.net is eenvoudig! Elke arbeider, voorzien van zijn identificatiebadge, kan zijn aanwezigheid registreren via de tikklok die geïnstalleerd is op de werf. De aanwezigheidsgegevens worden automatisch gecommuniceerd aan de RSZ, en natuurlijk ter beschikking gesteld aan de Ondernemer, maar ook aan de onderaannemer als de arbeider in onderaanneming werkt.

De CheckInAtWork.net dienst heeft talrijke voordelen.

Voor de Ondernemer

Een extreem eenvoudig beheer!

Hij moet niet langer zijn onderaannemers beheren, noch alle arbeiders registreren in zijn applicatie. Elke onderaannemer meldt zichzelf aan, net als zijn arbeiders, via de applicatie CheckInAtWork.net.

Voor de onderaannemer

Een vereenvoudigd beheer!

Hij moet zich niet registreren bij zijn hoofdaannemer. Zijn arbeiders moeten enkel hun eigen identificatiebadge gebruiken wanneer ze een werkdag beginnen op de werf.

Geen extra kosten

Geen enkele investering in materiaal (identificatiebadges, programma’s, of software-integratie). Zijn tijdregistratiemateriaal CheckInAtWork (werftikklok), of via identificatie in de voertuigen, kan eveneens gebruikt worden door de onderaannemers.

Geen enkele specifieke investering

Elke onderaannemer stelt aan zijn arbeiders zijn eigen identificatiebadges ter beschikking. Deze zijn automatisch compatibel met alle ondernemers en werven die uitgerust zijn met de CheckInAtWork.net tikklok.

Een betere zichtbaarheid

Via de weergave van de werfplanning, kan de Ondernemer dadelijk het aantal arbeiders vaststellen dat op elke werf actief is, eigen mensen zowel als onderaannemers.

Zichtbaarheid op de werven

De aanwezigheidsregistraties worden ter beschikking gesteld onder de vorm van een werfplanning en onder de vorm van rapporten die gebruikt kunnen worden om de betalingen, afwezigheden, overuren, vorderingsstaten, enz. te beheren

CheckInAtWork.net is een innoverende dienst van de firma Viasat Connect nv/sa/nv.